Головна » Новини » У чому виявляються особливості обробки запитів на доступ до персональних даних у період дії правового режиму воєнного стану?

Наша мета

Наша мета – об’єднання зусиль місцевих рад для розв’язання спільних проблем територіальних громад, захисту їх прав та інтересів, а також створення умов для соціально-економічного розвитку населених пунктів та ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування.

У чому виявляються особливості обробки запитів на доступ до персональних даних у період дії правового режиму воєнного стану?

Роз’яснення підготовлено в межах проєкту, який реалізується ГО “Платформа прав людини” спільно з ГО “Тренінгово-консультаційний центр з доступу до інформації” за підтримки ПРООН в Україні.

Запровадження з 24 лютого 2022 року Указом Президента України на всій території України правового режиму воєнного стану внесло певні юридичні корективи у процедури обробки запитів на доступ до персональних даних, як з боку самих суб’єктів персональних даних, так, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання.

Загальні умови оформлення та розгляду запитів на доступ до персональних даних, закріплені у ст. 1619 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон). Якщо зі змісту запиту слідує, що він спрямований на одержання конфіденційної публічної інформації про фізичну особу та адресований розпоряднику публічної інформації, при опрацюванні таких запитів також необхідно керуватися вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема ст. 7 та 19.

Рекомендації, якими слід керуватися при оформленні і поданні таких запитів:

  • Суб’єкт персональних даних може направляти запит на доступ до власних персональних даних до будь-якого суб’єкта владних повноважень, підприємства, установи чи організації незалежно від форми власності, у якого на думку громадянина можуть перебувати в обробці його персональні дані. Зміна територіальної юрисдикції своєї діяльності, місця знаходження не вважаються підставами для відмови у розгляді такого запиту.
  • Запит може направлятися суб’єктом персональних даних як у простій письмовій, так, і в електронній формі з обов’язковим додержанням вимог, встановлених у ч. 4 ст. 16 Закону. Суб’єкт персональних даних має право вказати у запиті форму доступу до своїх персональних даних. Якщо така форма не визначена у самому запиті, відповідь на такий запит повинна надаватися у тій самій формі, що і сам запит.
  • Електронні запити повинні направлятися суб’єктом персональних даних з електронної пошти, яка дозволяє ідентифікувати запитувача та скріплюватися кваліфікованим електронно-цифровим підписом.
  • Не може встановлюватися плата за обробку запиту суб’єкта персональних даних щодо інформації про себе незалежно від адресата. Дія вказаного правила не поширюється на запити третіх осіб, за направлення і обробку яких володільці/розпорядники персональних даних можуть встановлювати певну плату з урахуванням вимог, передбачених нормами національного законодавства та виходячи з витрат, пов’язаних з обробкою цих запитів.
  • Уповноважена посадова особа володільця персональних даних, зобов’язана не пізніше 10 днів з дня надходження запиту на доступ до персональних даних повідомити запитувача проте, чи буде задоволений відповідний запит.
  • За загальним правилом строк задоволення запиту на доступ до персональних даних не повинен перевищувати 30 календарних днів. У випадку неможливості надати відповідь на запит протягом вказаного строку, він може бути подовжений, але небільше, ніж до 45 днів загалом.
  • Якщо на територія України, де офіційно зареєстрований володілець персональних даних, якому направлений запит утворено військову адміністрацію, такий запит може бути опрацьований вказаним суб’єктом владних повноважень за умови, що вин набув статусу володільця персональних даних, доступ до яких запитується.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/JFPmBgK


Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *