Головна » Публікації з мітками 'Конвенція 108'

Тег: Конвенція 108

Наша мета

Наша мета – об’єднання зусиль місцевих рад для розв’язання спільних проблем територіальних громад, захисту їх прав та інтересів, а також створення умов для соціально-економічного розвитку населених пунктів та ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування.

28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних 

Ми і не замислюємось, але персональні дані обробляються щосекунди – на роботі, державними інституціями, у сфері охорони здоров’я, під час використання мережі Інтернет, при наданні різноманітних послуг, включаючи послуги банків, супермаркетів, кафе та ресторанів, кінотеатрів, самозайнятих осіб, операторів мобільного зв’язку тощо.

28 січня 2022 року виповнюється 41 рік з моменту відкриття для підписання Конвенції Ради Європи «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних» (далі – Конвенція 108), яка заклала підвалини правового регулювання сфери захисту персональних даних на міжнародному рівні.

Конвенція 108 стала першим міжнародним інструментом, який гарантує права фізичної особи на обробку її персональних даних. Всі сучасні національні або наднаціональні правила захисту персональних даних сформувалися на основі Конвенції 108. Україна ратифікувала Конвенцію 108 у 2010 році.

 У травні 2018 року Рада Європи прийняла Протокол CETS № 223, яким було внесено зміни до Конвенції 108. Модернізована Конвенція 108+ спрямована на вирішення проблем недоторканності приватного життя, що виникають у зв’язку з використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій, і на зміцнення механізму виконання положень.

На національному рівні діє Закон України “Про захист персональних даних”, який містить практично всі ключові вимоги до обробки та захисту персональних даних, визначені Конвенцією 108 та GDPR, проте захист персональних даних в Україні далекий від європейських стандартів.

Проблеми законодавства:

  • норми вітчизняного закону здебільшого містять загальні вимоги, більшості норм не вистачає деталізації, що значно ускладнює їх практичне застосування;
  • Закон України “Про захист персональних даних” прийнятий у 2010 році. Він не був новаторським. Технології обробки даних розвиваються дуже швидко і на сьогодні цей закон вже значно застарів та не відповідає багатьом практичним реаліям обробки персональних даних;
  • низька якість підзаконних нормативно-правових актів. Наприклад, Типовий порядок обробки персональних даних, який міг би допомогти вирішити деякі проблеми правозастосування, є мало інформативним та з моменту його прийняття в 2014 році не оновлювався.

Проблема правозастосування. Недосконалість законодавства призводить до складнощів у його застосуванні на практиці. Ряд питань обробки персональних даних врегульовано лише у загальних рисах, а деякі питання випали з регулювання взагалі, наприклад, питання профілювання. Крім того, недосконалість мови закону призводить до нерозуміння його норм та різних тлумачень, наприклад, правових підстав обробки.

Проблема контролю. Належне виконання вимог закону можливе за умови забезпечення ефективного контролю за його застосуванням. Нині контроль за дотриманням законодавства про захист персональних даних покладений на Омбудсмана України. Проте, в Омбудсмана не вистачає людських ресурсів задля ефективного виконання цієї функції.

Проблема обізнаності. Рівень обізнаності про право на приватність та захист персональних даних в українському суспільстві дуже низький, як серед – громадян (суб’єктів персональних даних), так і серед співробітників приватних та державних компаній й органів, які безпосередньо причетні до обробки персональних даних.

Але не можна екати лише змін ззовні. Варто розпочати з себе і самостійно перевірити про те чи в безпеці персональні дані. Наприклад, за посиланням є ряд простих порад від Ю-Контрол, які допоможуть захиститися від несанкціоновано використання Ваших даних.

Будьмо пильними! І не лише в Міжнародний день захисту персональних даних!

Стаття підготована з використанням інформації за ПОСИЛАННЯМ