Наша мета

Наша мета – об’єднання зусиль місцевих рад для розв’язання спільних проблем територіальних громад, захисту їх прав та інтересів, а також створення умов для соціально-економічного розвитку населених пунктів та ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування.

В чому полягають особливості використання персональних даних у період дії правового режиму воєнного стану?

Запровадження з 24 лютого 2022 року Указом Президента України на всій території України правового режиму воєнного стану внесло певні юридичні корективи у процедури використання персональних даних громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Відповідно до п. 3 Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про запровадження воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX, у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені ст. 30 – 34383941 – 4453 Конституції України.

Дія зазначеного положення згаданого Указу Президента України означає, що у зв’язку з можливістю обмеження права фізичних осіб на невтручання у особисте і сімейне життя, використання персональних даних на території України в період дії режиму воєнного стану може супроводжуватися дією не лише загальних, а і спеціальних вимог до процедур використання відповідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про захист персональних даних» використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону.

У період дії режиму воєнного стану використання персональних даних має відповідати наступним критеріям:

 • Ґрунтуватися на передбачених у ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних підставах».
 • Бути ненадмірними стосовно мети з якою вони використовуються.
 • Використовуватися лише тими суб’єктами владних повноважень, підприємствами, установами чи організаціями, яким законодавством України надано дозвіл на таку обробку, або відповідною згодою суб’єкта персональних даних.
 • Бути строковим, тобто здійснюватися протягом періоду, визначеного законодавством України.
 • Збиратися з достовірних джерел та не надаватися третім особам, без згоди суб’єктів персональних даних та за умови, що запитувачі персональних даних гарантують ступень захисту відповідної інформації на рівні, негіршому, ніж це робить володілець.

Необхідно звернути увагу, при визначенні меж правомірного використання персональних даних суб’єктами владних повноважень у період дії правового режиму воєнного стану слід враховувати вимоги норми, передбаченої у ч. 2 ст. 19 Конституції України а також керуватися завданнями діяльності кожного з таких суб’єктів та змістом повноважень, якими вони наділяються у період дії режиму воєнного стану.

Детальніше за посиланням:https://cutt.ly/VFPlYc4

Як суб’єкт персональних даних може захистити свої права у період воєнного стану?

Роз’яснення підготовлено в межах проєкту, який реалізується ГО “Платформа прав людини” спільно з ГО “Тренінгово-консультаційний центр з доступу до інформації” за підтримки ПРООН в Україні.

Важливою умовою правомірної обробки персональних даних у період дії правового режиму воєнного стану є забезпечення громадянам належного рівня захисту їхніх прав, пов’язаних з персональними даними.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», кожна фізична особа має право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

Реалізація зазначеного права допускається як через застосування правових засобів захисту шляхом самозахисту, так і через направлення скарг до Уповноваженого ВРУ з прав людини (далі – Уповноважений), або звернення з позовом до суду про захист своїх прав як суб’єкта персональних даних.

Звертаємо увагу, скарги про порушення прав суб’єктів персональних даних подаються до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з обов’язковим додержанням вимог, передбачених у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про захист персональних даних», за підсумками перевірки, розгляду звернення, Уповговажений має право  видавати обов’язкові для виконання вимоги (приписи) про запобігання або усунення порушень законодавства про захист персональних даних, у тому числі щодо зміни, видалення або знищення персональних даних, забезпечення доступу до них, надання чи заборони їх надання третій особі, зупинення або припинення обробки персональних даних.

У випадку, якщо в діях посадових осіб володільців/розпорядників персональних даних при проведенні перевірки виявлені ознаки порушень, передбачених ст. 188-39, 188-40 КУпАП, уповноважені посадові особи Уповноваженого мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та направляти їх до суду з метою притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Звертаємо увагу, кожна особа, чиї права як суб’єкта персональних даних були порушені, також може безпосередньо звернутися з позовом до суду про їх захист чи поновлення.

Основні рекомендації захисту прав суб’єктів персональних даних в Інтернеті:

 • Слід уникати відвідування сайтів або використання цифрових застосунків, у безпечному використанні яких ви не впевнені повністю.
 • Слід за можливістю при авторизації в інформаційних системах, сайтах, електронних кабінетах використовувати дво або багатофакторну аутентифікацію.
 • Перед початком завантаження та/або роботи із сайтами, мобільними застосунками, іншими інформаційними ресурсами необхідно ознайомитися з політикою конфіденційності, іншими правилами обробки персональних даних, розробленими володільцями таких ресурсів.
 • Не надавати свої персональні дані та згоду на їх обробку, до моменту ознайомлення суб’єкта персональних даних з метою та підставами обробки персональних даних, а також умовами їх обробки з боку володільця, крім випадків, коли відповідна обробка здійснюється на підставі дозволу, наданого законом, для виконання володільцем покладених на нього обов’язків.

Детальніше за посиланням:https://cutt.ly/DFPkR8k

Запрошуємо молодь на зустріч

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Київська агломерація» запрошує молодь долучитися до онлайн зустрічі для представників та представниць Київської області «Yes we can!!!»

Коли

27 квітня о 14.00

Де

На платформі Zoom

Про що

Як молоді наближати перемогу? Чим зайнятись і «куди себе діти»?

Як долучитися

Необхідно до 27 квітня 2022 року заповнити анкету за посиланням  https://forms.gle/MXAsNugou2qijtGR9

або скористатися    QR-кодом

На яких основних підставах здійснюється обробка персональних даних у період запровадження воєнного стану?

Роз’яснення підготовлено в межах проєкту, який реалізується ГО “Платформа прав людини” спільно з ГО “Тренінгово-консультаційний центр з доступу до інформації” за підтримки ПРООН в Україні.

Будь-які дії з персональними даними можуть здійснюватися виключно за наявності підстав, передбачених законодавством України.

Вичерпний перелік підстав для обробки персональних даних передбачено ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних».

Підстави для обробки персональних даних – це конкретні положення законодавчих актів або юридичні факти (дії чи події) щодо персональних даних, за наявності яких стосовно такої інформації уповноважені органи, посадові особи, або самі суб’єкти персональних даних можуть здійснювати конкретні дії з персональними даними.

Запровадження в Україні правового режиму воєнного стану або його скасування само по-собі не передбачає розширення або звуження переліку цих підстав.

Разом з тим, в період дії правового режиму воєнного стану окремі з підстав для обробки персональних даних проявляються значно частіше порівняно з життєдіяльністю у мирний час.

Йдеться, зокрема, про обробку персональних даних, яка здійснюється відповідно до п. 1 – 2, 4 та 6 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних.

За своєю сутністю підстави обробки персональних даних зазначені у п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 згаданого Закону ґрунтуються на основі вільного, поінформованого волевиявлення суб’єкта персональних даних. Натомість, підстави для обробки персональних даних, зазначені у п. 2, 4 – 6 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» не передбачають необхідності одержання дозволу суб’єкта персональних даних на обробку інформації про нього.

Однією з найбільш поширених підстав для обробки персональних даних, яка потребує вільного волевиявлення громадянина (суб’єкта персональних даних) є його згода на таку обробку.

Наведене визначення містить дві суттєві ознаки згоди на обробку персональних даних:

 • добровільність (означає відсутність прямого або опосередкованого примусу при її наданні);
 • поінформованість (означає, що перед наданням згоди суб’єкт повинен отримати достовірну інформацію про те, ким, з якою метою будуть оброблятися його персональні дані, кому будуть передаватися, які саме дані,
  а також про права, визначені Законом).

Якщо обробку персональних даних здійснює суб’єкт владних повноважень з метою виконання покладених на нього обов’язків, в такому разі згода на таку обробку не вимагається. Вона здійснюється на підставі дозволу, наданого суб’єкту владних повноважень відповідно до норм національного законодавства, відповідно до його компетенції.

У тих випадках, коли дії з персональними даними здійснюються з метою захисту життєво важливих інтересів громадян, обробка персональних даних може здійснюватися саме на цій підставі. При цьому, настання інших підстав для обробки персональних даних не потребується.

Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/CFPhsDt

Конкурс мініпроєктів «Медіаосвіта як протидія військовим викликам»

Росія веде агресивний наступ на територію України. Окрім боїв та обстрілів різних міст України, російська пропаганда веде й інформаційну війну, намагаючись ввести людей у паніку та зневіру. Драматичні події міцно прикували мільйони людей до стрічок новин, месенджерів, додатків, змусили їх цілодобово відслідковувати інформацію практично в режимі реального часу, щоби постійно бути в курсі, робити відповідні висновки і діяти в той чи інший спосіб, позаяк переконані, що від цього залежить життя. Медіаграмотність сьогодні життєво необхідна навичка, тому що наслідки пропаганди та відсутність серед аудиторії критичного сприйняття інформації робить її надзвичайно вразливою.

Академія української преси запрошує до участі у конкурсі мініпрoєктів, які активно залучатимуть різні спільноти до засвоєння актуальних знань та навичок з медіаграмотності. У рамках конкурсу будуть підтримані проєкти, які сприятимуть розвитку медіаграмотності, прийняттю поінформованих рішень, посилюють стійкість до дезінформації, формують навички критичного мислення та інформаційної безпеки.

Пріоритетні теми конкурсу:

 • інструменти медіаграмотності, верифікації контенту та інформаційної безпеки в військовий час (критичне мислення, фактчекінг, аналіз джерел, чатботи тощо) ;
 • формування навичок оцінки та інтерпретації медійної інформації задля розпізнавання маніпуляцій та пропаганди;
 • створення просвітницького медіаконтенту для розвитку медіаграмотності різних спільнот.

Конкурсні проєкти можуть включати, але не обмежуватися проведенням освітніх семінарів, тренінгів, воркшопів, таборів, баркемпів, створенням шкільних медіа, освітнього та просвітницького медіаосвітнього контенту для ЗСУ, добровольчих формувань, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб (заняття, лекції, інфографіка тощо).

Хто може податись: заклади освіти, бібліотеки, громадські організації, ініціативні групи, приватні підприємці, які надають освітні послуги.

Фінансові умови: бюджет проєкту має складати максимально 2 000 доларів США.

Як податись: заявники надсилають проєктну пропозицію та деталізований бюджет проєкту шляхом заповнення анкети за посиланням: https://forms.gle/14FdqWWom3BBjErq6

Останній термін подання заявок: 2 травня 2022 року.

Результати конкурсу будуть оголошені на сайті АУП ( https://www.aup.com.ua/) та надіслані на електронні адреси заявників до 6 травня.

Термін реалізації і звітування проєктів: 10 травня – 15 вересня 2022 року.

Проєктна пропозиція має включати наступні розділи (обсяг до 2 сторінок)

І. Інформація про заявника

ІІ. Опис проєкту

 1. Назва проєкту.
 2. Опис цілей та завдань проєкту.
 3. Період виконання проєкту із деталізованим календарним планом.
 4. Очікувані результати проєкту.
 5. Індикатори за допомогою яких будуть вимірюватись досягнення результатів.
 6. Моніторинг та оцінка ефективності проєкту.
 7. Коротка інформація про експертів (тренерів) проєкту (Увага! Досвід експертів та тренерів, залучених до навчальних подій, має бути не меншим, аніж 4 роки тренерської діяльності в сфері медіаосвіти).
 8. Якщо є, партнери проєкту та їх роль у реалізації запланованих активностей.

ІІІ. Бюджет проєкту

Детальний бюджет проєкту додається до заявки-анкети у форматі Excel. Форму можна завантажити за посиланням>>>

Критерії оцінки:

 • Заявник має право подавати заявку.
 • Проєкт відповідає пріоритетним темам конкурсу.
 • Цілі, завдання, види діяльності та очікувані результати є реалістичними та чітко визначеними.
 • Проєкт може досягнути очікуваних результатів у зазначений період часу.
 • Бюджет є реалістичним та обґрунтованим.

При виникненні запитань звертайтесь до менеджерки медіаосвітніх програм Оксани Волошенюк за телефоном 067-504-98-02, або електронною поштою oksana@aup.com.ua

Як співвідносяться поняття «конфіденційна інформація про фізичну особу» та «персональні дані» для цілей реалізації воєнного стану?

Асоціація “Київська агломерація” розпочинає серію публікацій роз’яснень, підготовлених в межах проєкту, який реалізується ГО “Платформа прав людини” спільно з ГО “Тренінгово-консультаційний центр з доступу до інформації” за підтримки ПРООН в Україні.

При вирішенні цього питання необхідно перед усім керуватися положеннями ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», аб. 11 ст. 2, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За загальним правилом, не будь-яка конфіденційна інформація є персональними даними та не всі персональні дані охоплюються змістом конфіденційної інформації.

Конфіденційною може визнаватися інформація не лише про фізичну, а і юридичну особу. Така і нформація може поширюватися виключно з обов’язковим дотриманням умов, визначених її власником за наявності його очевидної згоди (дозволу) на поширення такої інформації.

Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Як правило, щодо юридичних осіб умови доступу до конфіденційної інформації визначаються в її локальних актах, зокрема, положенні «Про порядок доступу до конфіденційної інформації працівниками підприємства», положенні «Про порядок реєстрації, обробки та захисту відомостей, які становлять конфіденційну інформацію», положенні «Про порядок віднесення інформації, що перебуваю у володінні юридичної особи до категорії конфіденційної» тощо. Щодо фізичних осіб, то умови доступу та згода на поширення конфіденційної інформації традиційно викладаються у правочинах, укладених такою фізичною особою або її уповноваженими представниками.

Детальніше за посиланням:https://cutt.ly/RFPgtCX

Грошова допомога для сімей з дітьми

ЮНІСЕФ разом із Міністерством соціальної політики України розпочинають багатоцільову програму грошової допомоги для незахищених родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки. Це -додаткові виплати, які не вплинуть на інші державні виплати для родини, а лише мають посилити державні програми, започатковані Урядом України. 

Допомогу можуть отримати родини, що належать до таких категорій:

 • сім’ї, як мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;
 • сім’ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Прийомні батьки або батьки вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги, якщо відповідають вищезазначеним критеріям. 

Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті: register.unicef.org.

Заявку буде розглянуто фахівцями ЮНІСЕФ та його партнерами щодо її відповідності критеріям. На основі цих даних буде ухвалене рішення щодо надання допомоги. Сім’ю повідомлять про рішення, надіславши СМС на вказаний під час реєстрації номер. 

Сума грошової допомоги

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. Родина отримає одноразову виплату за три місяці на вказаний банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки. 

 Якщо виникнуть труднощі або додаткові питання, треба звернутися на гарячу лінію “Спільно” за номером: 0 800 600 017 (безоплатно, працює щодня з 8:00 до 22:00) 

Детальніше про допомогу можна переглянути на сайті ЮНІСЕФ

Шукаємо можливості допомогти територіальним громадам Київщини

Асоціація «Київська агломерація» збирає потреби громад Київщини. Громади можуть надсилати їх на електронну пошту kyivaglomeracia@gmail.com. У разі виникнення питань звертайтесь до виконавчої директорки Інни Скляр 0937721753

Ми шукаємо можливість допомогти… Отриману інформацію передаємо волонтерам і міжнародним партнерам

Наразі зібрали рахунки для надання допомоги територіальним громадам

Р/р UA243052990000026009000106748 “АТ КБ ПРИВАТБАНК”

ЄДРПОУ/ДРФО 38065546, код банку 305299

рахунки для благодійної допомоги Боярській територіальній обороні Реквізити:

АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478

Отримувач:

ГО «Центр розвитку громад»

ЄДРПОУ 26247330

Долар США: UA973204780000026002924919266

Євро: UA973204780000026002924919266

Гривня: UA973204780000026002924919266

У призначенні платежу вказувати: «Благодійна допомога» або «Допомога для здійснення заходів із територіальної оборони»

Код ЄДРПОУ 04360296

UA 978201720314201045301031059

МФО 820172

Благодійний внесок (вказуєте на що)

код ЄДРПОУ 04363225;

банк отримувача ДКСУ м. Києва   UA888201720314261042301020951

Отримувач Виконком Циблівської сільської ради

 Код отримувача (ЄДРПОУ)      43930731

 Банк отримувача ДКСУ м.Києва  

Номер рахунку (IBAN) UA378201720314281039301164046

Поради з інформаційної гігієни

В умовах воєнного стану дуже важливо дотримуватись правил. Це стосується практично всіх сфер життя, в тому числі і поводження в Інтернеті. Далі прості поради, які допоможуть залишатись в інформаційній безпеці і навіть наблизити перемогу.

І

Перераховуйте кошти на допомогу армії чи населенню лише на перевірені, офіційні рахунки і застосунки

 • Послуга в застосунку Дія — «Допомога армії»

Щоб переказати гроші, потрібно зайти в застосунок “Дія“, натиснути спочатку “Документи”, далі – “Допомогти армії“. Потім – вказати суму переказу й натиснути “Сплатити”. Далі необхідно ввести реквізити картки й підтвердити оплату. Послуга доступна для користувачів IOS та Android.

Можна також підтримати армію на порталі, розробленому Мінцифрою https://putina.net

 • Спецрахунок для збору коштів на потреби армії, відкритий Нацбанком 

Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України

 • Монобанк у своєму додатку в розділ “Добродійність” додав єдині реквізити на допомогу армії
 • Українську армію можна підтримати через Альфа-Банку за допомогою Sense: необхідно натиснути на “Перекази/Платежі”, обрати вкладку “Платежі” – там першим варіантом серед популярних буде “Допомога ЗСУ”. Натискаєте, вписуєте суму та надсилаєте.
 • єПідтримка Необхідно зайти в мобільний застосунок з онлайн-платежів Portmone зробити це можна в кілька кліків: вводите суму, яку хочете внести на підтримку військових і сплачуєте карткою єПідтримка. Переказ без комісії.

Ваші кошти з єПідтримки надійдуть до Фонду «Повернись живим». Ці гроші можуть врятувати життя наших захисників, які перебувають у зонах бойових дій та які зараз гідно долають атаку агресора.

Для переказів по Україні

Рахунок в Ощадбанку:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.

Рахунок в Приватбанку:

IBAN: UA383052990000026005015017860

ЄДРПОУ: 39696398

Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим»

Призначення платежу: Благодійна пожертва військовослужбовцям.

Рахунок Bitcoin Номер: bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Розпорядником коштів залишається Яна Зінкевич. Медичний батальйон “Госпітальєри”, що працює безпосередньо на передовій. Командир батальйону та Автор Проекту – Яна Зінкевич. Детальніше тут

 • Також перерахувати допомогу у крипті Ethereum. Bitcoin and Tether (USDTtrc20):

BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

 • Кіберполіція створила криптогаманці для збору коштів на потреби боротьби з агресором

Зібрана криптовалюта піде на підтримку Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС.

Ethereum 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

Bitcoin bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr

TRX TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7

USDT TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7

BNB 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

 • Vodafone Bonus

Оператор стільникового звязку Vodafone замінив цільове призначення благодійного проєкту «Добра справа в подарунок» на допомогу Збройним Силам України. Відтепер кожен абонент може переказати бонуси, нараховані за користування мобільним зв’язком, на підтримку БФ «Повернись живим». Деталі за посиланням

ІІ

Не повідомляйте своє місцерозташування та розташування наших військових вашим близькими, телефоном чи в месенджерах. Це може бути використано ворогом. Достатньо сказати, що ви живі-здорові.

ІІІ

Подбайте про додаткові джерела інформації, щоб бути в курсі подій в Україні. Ворог руйнує та захоплює телерадіосигнал, щоб транслювати пропаганду. Щоб мати доступ до новин, користуйтеся Дія TV у застосунку Дія, де 24/7 висвітлюється війна росії проти України. Дана функція була створена разом зі стрімінговим сервісом Megogo.

Як налаштувати та дивитися Дія TV

 • Оновіть свою “Дію” до актуальної версії в магазині;
 • Зайдіть в розділ “Послуги”;
 • Виберіть зі списку “Дія TV” і трансляція почнеться автоматично.

Також у Дії доступне і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють.

Як користуватися Дія.Радіо?

1. Зайдіть у Дію та натисніть Послуги
2. Виберіть Дія.Радіо.

Також перевіряйте інформацію на офіційних каналах державних органів, зокрема і в Телеграм.

Телеграм-канал асоціації “Київська агломерація” доступний за посиланням @agglomeration

ІV

Не поширюйте в соцмережах неперевірені новини та не сійте паніку. Перевіряйте інформацію. Не пишіть у стані афекту. Зберігайте спокій. Спробуйте заспокоїти близьких, які піддалися паніці чи повелися на гучну «сенсацію».

V

Якщо побачите в соцмережах російську пропаганду — заблокуйте такий пост, подайте скаргу на нього або додавайте акаунт у бот СБУ для блокування @black_listUA_bot.

Telegram-канал “Пошук зниклих”

В Україні створили Telegram-канал “Пошук зниклих”, який оперативно надає інформацію про дітей та дорослих, яких знайшли, та, які загубилися.

Підключитися можна в Телеграм за посиланням https://t.me/s/poshuk_znyklyh

Звертаємо увагу, що з метою запобігання фейковим оголошенням має надаватися наступна інформація:

 • ім’я та прізвище зниклої людини
 • її рік народження
 • обставини, за яких вона зникла
 • коли востаннє був зв’язок із нею
 • її контактний номер